Kamiak at Lake Stevens Varsity Baseball 4-19-2022Lake Stevens vs Lakewood Softball 4-23-21Lake Stevens vs Mariner HS Frosh Baseball 04-19-21Jackson vs Lake Stevens 3-29-2019Cascade vs Lake Stevens JV 4-12-20Jackson vs Lake Stevens Fastpitch 5-3-19